Met Cin neemt grote zorgvuldigheid in acht bij het samenstellen van deze website. Toch garandeert Met Cin niet dat de getoonde informatie (alsmede informatie op websites van derden waarnaar wordt verwezen) correct, volledig en actueel is. Aansprakelijkheid voor foutieve of onvolledige informatie wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. De website van Met Cin is bedoeld om algemene informatie te verstrekken over de diensten die door Met Cin worden aangeboden en is niet bedoeld als aanbod in de zin van artikel 6:217 BW. De inhoud van deze website (waaronder teksten, afbeeldingen en videobeelden) is auteursrechtelijk beschermd. Het is zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Met Cin niet toegestaan de inhoud van deze website te bewerken, te verspreiden of openbaar te maken.